Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική και Κυπριακή επικράτεια καθώς και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κρήτη για να μπορεί να καλύπτει με επιτυχία και απόλυτα κάθε ανάγκη εξυπηρέτησης των πελατών της.

Η ανάπτυξη και εδραίωση της εταιρείας έχει ως βάση το ανθρώπινο δυναμικό της που διασφαλίζει την υλοποίηση της αποστολής και της στρατηγικής της.

Όλα τα τμήματα της εταιρείας είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένα, έμπειρα, επιστημονικά και τεχνικά καταρτισμένα στελέχη. Στελέχη τα οποία επιτελούν καθημερινό έργο στοχεύοντας την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της ορθής επικοινωνίας, της συνεργασίας για της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων.

Η εταιρία αξιολογεί τα στελέχη της ως προς την ακεραιότητα τους, τον προσανατολισμό στον πελάτη, το δημιουργικό πνεύμα τους, το πάθος για το αντικείμενο τους. Ως εργοδότης με υπευθυνότητα αναγνωρίζει και επιβραβεύει την προσπάθεια και την αποδοτική συμβολή των εργαζομένων και παρέχει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών χωρίς διακρίσεις που καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και ενθαρρύνει την ομαδική εργασία.

Πιστεύει στις δεξιότητες και ικανότητες των ανθρώπων της για αυτό και επενδύει στην προσωπική και επαγγελματικής τους ανάπτυξη μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και εκμάθησης της εταιρικής πολιτικής και κουλτούρας της.