Όραμα - Αποστολή - Στόχοι

Όραμα

Το όραμα των ιδρυτών της Εταιρείας είναι η Eurogat να κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της, να καλλιεργεί το πάθος της για τον εκσυγχρονισμό και τη καινοτομία,  να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις.

Αποστολή

Η προσφορά ευέλικτων, ποιοτικά ολοκληρωμένων και καινοτόμων λύσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, με την ανάπτυξη και δημιουργία συνεργασιών με προμηθευτές που πληρούν αυστηρά κριτήρια επιλογής και με την άψογη λειτουργία της από πιστοποιημένες διαδικασίες που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες και εδραιώνουν σχέσεις εμπιστοσύνης. 

Στόχοι

Οι στόχοι της που αντικατοπτρίζουν τις θεμελιώδεις αξίες της, δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να  δραστηριοποιείται και να συνεργάζεται προκειμένου να υλοποιήσει την αποστολή της.

  1. Να καλύπτει και να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς με μια πλήρη γκάμα προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας, προσανατολισμένη στην καινοτομία και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
  2. Να επιλέγει συνεργασίες με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού που πληρούν κριτήρια επιχειρηματικής ηθικής, υψηλής ποιότητας κατασκευής, τεχνολογίας αιχμής και πρωτοποριακού σχεδιασμού.
  3. Να βρίσκεται στην πρωτοπορία των εξελίξεων της αγοράς κάνοντας τη διαφορά.
  4. Να παρέχει συνεχή υποστήριξη στους πελάτες της επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας σε κάθε προϊόν και υπηρεσία που παρέχει.
  5. Να δεσμεύεται και να σέβεται τη πολιτική εταιρικής ηθικής και να την εντάσσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  6. Να εκπληρώνει με συνέπεια τις υποσχέσεις της και να χτίζει μακροχρόνιες συνεργασίες και σχέσεις με τους πελάτες της, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους, παρουσιάζοντας πάθος, ήθος και αξιοπιστία.
  7. Να συνεργάζεται και να μεταχειρίζεται δίκαια τους προμηθευτές της προς αμοιβαίο όφελος, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό, ειλικρίνεια, αμεροληψία και σεβασμό στις αξίες τους.
  8. Με σεβασμό στην ιστορία της να συμβάλει στη γενικότερη βελτίωση και ανάπτυξη του κλάδου και του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται με υπεύθυνο τρόπο.
  9. Να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον δίκαιων αμοιβών και ίσων ευκαιριών  που θα στοχεύει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων της.
  10. Να δημιουργεί ανοικτές σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, προάγοντας την συνεργασία και την ομαδικότητα.