Βelogia sgt 040

SKU: 8008000021
  • Γυάλινο ποτηράκι μεζούρα με διπλό ρύγχος
  • Διαβαθμίσεις σε oz (0,5 oz) και ml (10ml)
  • Χωρητικότητα 70ml